Showing 1–10 of 14 results

Ref. zu TLDFA0680,  CR25096

Abmessung : 67*86,2*20

Material: Ni-Hard

Square Bore Ring: NBR60

Aufnahme: 95,6*23,3

VAT

plus Shipping Costs

Ref. zu CAT 132-0524/123-0628

Ref. zu TLDFA

Abmessung : 147,32*167,49*20,0

Material: NiHard Guss

Aufnahme: 174,63*22,86

VAT

plus Shipping Costs

Ref zu 76.90/97: H-02A1

Ref zu TSS: TLDOB 0710

Material: Ni-Hard

Abmessung: 71*84*20

O-Ring Material: FKM60, 72,5*6,5

Verpackung: je 5 Sätze in Folie

VAT

plus Shipping Costs

Ref. zu TSS: TLDFA0738

Ref. zu 76.95-27: SKF 27536

Material: Ni-Hard

Abmessung: 73,8*93,0*20,0

Square Bore Ring: NBR60

Aufnahme: 102,3*23,3

VAT

plus Shipping Costs

Cavity : 65*24

Material : SAE52100

O-Ring : NBR60

Dim.: 41*59*20

Ref. to TLDFA0420

VAT

plus Shipping Costs

Material: SAE 52100

Abmessung: 60x74x20,7

O-Ring Material: NBR60

Verpackung: je 5 Sätze in Folie

VAT

plus Shipping Costs

Ref zu 76.90/97: H-57

Ref zu TSS: TLDOA0600

Material: Ni-Hard

Abmessung: 60,2x73x20

O-Ring Material: FKM, 60×6,5

Verpackung: je 5 Sätze in Folie

VAT

plus Shipping Costs

Ref zu 76.90/97: H-140

Material: Ni-Hard

Abmessung: 171,3×185,3×20

O-Ring Material: NBR60, 172×6

Verpackung: je 1 Satz in Folie/Karton

VAT

plus Shipping Costs